Wielkanocne spotkanie

Dzisiaj I sobota miesiąca - wspólna Eucharystia i radosne wielkanocne śniadanie
CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ !!!

Zapamiętaj mnie (90 dni)