Rzymskokatolicka
Parafia św. Krzysztofa
w Tychach

Eucharystia

W katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy: 

 

1322: Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez bierzmowanie zostali głębiej upodobnieni do Chrystusa, za pośrednictwem Eucharystii uczestniczą razem z całą wspólnotą w ofierze Pana.

 

Udział w Eucharystii jest dla osoby ochrzczonej podstawowym obowiązkiem, to tam spotyka się z Żywym Chrystusem, który pragnie przebywać i żyć z nami w naszej codzienności. Podczas Eucharystii Kościół uobecnia żywego Chrystusa we wspólnocie przez znaki, gesty, słowa a w sposób szczególny podczas Przistoczenia kiedy Jezus przemienia chleb i wino w Ciało i Krew.

Eucharystia jest też upamiętnieniem męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, której dokonał dla naszego zmartwychwstania. Za te wielkie dary wezwani jesteśmy do dziękczynienia Bogu oraz do uwielbiania Go za dar przebaczenia grzechów. Równocześnie prosimy Boga o miłosierdzie dla nas a także o łaski potrzebne dla osobistego wzrostu. Bóg bogaty w łaski udziela nam swoich darów podczas Eucharystii, jeśli Go o to prosimy. Dzięki ofierze Jezusa Chrystusa uobecnionej podczas Eucharystii możemy czerpać owoce tej męki - własne uświęcenie, wzrost wspólnoty Kościoła oraz łaski potrzebne na co dzień. Dzięki tym owocom Kościół sprawuję Eucharystię w konretnych intencjach, ponieważ Bóg chce dzielić się z nami owocami męki.

 

W celu przystąpienia do I Komunii Świętej należy dostarczyć:

– metrykę chrztu,

– zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji,

– w przypadku osób starszych - świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.

 

 

 

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka parafia św. Krzysztofa, siedziba: Tychy, ul. Wyszyńskiego 1.