Rzymskokatolicka
Parafia św. Krzysztofa
w Tychach

Kaplica szpitalna

 Kaplica pw. Matki Boskiej Uzdrowienia Chorych w Szpitalu Wojewódzkim w Tychach

 

 

Od głównego ciągu komunikacyjnego szpitala kaplica oddzielona jest dużymi dwuskrzydłowymi drzwiami z szybami dźwiękoszczelnymi. Prezbiterium oddzielono od kaplicy niewielkim podwyższeniem posadzki, wykonanej z marmuru w kolorze piaskowym. Na stopie tego podwyższenia wykuto rok poświęcenia kaplicy oraz jej budowniczego ks. Kapelana Antoniego Wali. Centralnym miejscem prezbiterium jest ołtarz za którym znajduje się trzyczęściowy witraż przedstawiający Matkę Boską Uzdrowienia Chorych i klęczące po bokach postaci oraz napis „Matko Boska Uzdrowienia Chorych módl się za nami”.

 

Ołtarz wykonany jest z wydrążonego pnia lipy, jego płytę osadzono na stylizowanych żołędziach. Z przodu podstawy ołtarz umieszczona jest płaskorzeźba Baranka Paschalnego z unoszącym się nad nim Duchem Świętym. Wokół pnia – ołtarza dwanaście postaci ludzkich, symbolizuje apostołów.

 

Nad ołtarzem znajduje się zawieszony w powietrzu duży krzyż z figurą Jezusa Ukrzyżowanego stanowi jednocześnie XII stację Drogi Krzyżowej. Tabernakulum stoi po lewej stronie ołtarza i ma formę drzewa, oplecionego przez winorośl i kłosy zbóż, symbolizujące chleb eucharystyczny.

 

Po prawej stronie ołtarza umieszczona jest ambona ozdobiona płaskorzeźbami Boga – Ojca i ewangelistów: Marka, Mateusza,  Łukasza i Jana, którzy są przedstawieni pod postaciami: lwa, anioła, wołu i orła. Na prawo poza podwyższeniem prezbiterium znajduje się chrzcielnica, która ma kształt pnia drzewa. Ozdabiają ją stylizowane lilie, przypominające o czystości duszy po obmyciu z grzechu pierworodnego w sakramencie chrztu.

 

Polichromia rzeźb i mebli odzwierciedla radość i piękno stworzenia, a zastosowane jasne kolory – błękit, zieleń, złoto, żółć i brąz – przywołują skojarzenia z niebem, słońcem, roślinnością i ziemią.

 

Konfesjonał, postawiony w części łączącej kaplicę ze szpitalem ma inną kolorystykę – stonowaną, poważną, która odzwierciedla stan duszy obciążonej grzechem. Dolną część oplata wąż – symbol grzechu. Nie sięga jednak krat konfesjonału – tam człowiek ostatecznie zrywa z grzechem. Na bocznej ścianie umieszczona jest płaskorzeźba klęczącej osoby i skrócony rachunek sumienia – Dziesięć Przykazań Bożych i Pięć Przykazań Kościelnych.

 

W przejściu wiszą dwa obrazy namalowane na desce: Jezusa Miłosiernego i Matki Boskiej Karmiącej, których autorką jest Weronika Witkowska.

 

Na wchodzących do Kaplicy czeka kropielnica – miseczka z wodą święconą umieszczona jest w podstawie dużego, rzeźbionego krucyfiksu, po bokach którego artysta umieścił postaci Matki Boskiej i św. Józefa. Wzdłuż ścian – burt Kaplicy – łodzi wiszą rzeźby stacji Drogi Krzyżowej.

Na dziobie i rufie umieszczono dwa okrągłe witraże przedstawiające św. Kamila i św. Urszulę Leduchowską. 

 

 

 

Msze święte codziennie:

– od poniedziałku do piątku o godz. 18.30

– w niedziele o godz. 6.15 i 10.15

 

Spowiedź i sakrament chorych:

– dla pacjentów leżacych na oddziałach szpitalnych na każde wezwanie (tel. 510 335 600)

– dla pacjentów chodzących przed lub po każdej Mszy Świętej

 

W każdą środę o godzinie 18.00 Nowenna do M.B. Uzdrowienia Chorych (za wyjątkiem Adwentu oraz maja i października). Skrzynka na intencje modlitw znajduje się na stoliku w kaplicy.

W każdą sobotę o 18.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu.

 

Podczas pobytu w szpitalu można:

– przyjąć Komunię świętą

– porozmawiać z kapelanem

– przyjąć sakrament namaszczenia chorych

– przystapić do spowiedzi świętej

– zamówić Mszę świętą

– przygotować się do przyjęcia chrztu, bierzmowania i sakramentu małżeństwa w uzgodnieniu z parafią miejsca zamieszkania

 

W kaplicy szpitalnej można:

– uczestniczyć we Mszy świętej

– uczestniczyć w nowennie do Matki Bożej Uzdrowienia Chorych  

– przyjąć sakramenty święte: spowiedź święta 15 min. przed każdą Mszą św. sakrament chorych w niedzielę po mszy św. o 10.15 i w poniedziałek na mszy św. o godz. 18.30

– pomodlić się o zdrowie przed obrazem Matki Bożej Uzdrowiena Chorych

– zapoznać się z gazetką ścienną znajdującą się po prawej stronie kaplicy

zabrać sobie różne czasopisma i modlitewniki znajdujące się na stoliku w kaplicy (prosimy nie kłaść na nim żadnych materiałów bez zgody kapelana)

 

Uwagi odnośnie rozdzielania Komunii św.:

– udzielanie Komunii św. rozpoczyna się o godz. 6.00 ­ prosimy wyciszyć odbiorniki radiowe i TV

– Komunię św. rozdaje kapelan i nadzwyczajni szafarze Eucharystii

– Komunię św. można przyjąć dwa razy w ciągu dnia (rano i w czasie Mszy św.)

– jedyną przeszkodą w przyjeciu Komunii św. jest grzech ciężki świadomie i dobrowolnie popełniony (opuszczenie niedzielnej Mszy św. z powodu choroby nie jest grzechem, więc nie trzeba z tego powodu rezygnować z przyjmowania Komunii św.)

– osoby żyjące w związku niesakramentalnym mogą przystąpić do sakramentów św. w sytuacji zagrożenia życia, np. przed ważną operacją

– osoby rozwiedzione jeśli żyją same mogą przystępować do spowiedzi i Komunii św.

– w razie trudności z przełykaniem, przed lub po operacji można poprosić szafarza o małą cząstkę Komunii św.

– istnieje możliwość przyjmowania Komunii św. bezglutenowej po wcześniejszym zgłoszeniu tego kapelanowi bądź szafarzowi

– w czasie porannego obchodu zgłaszamy szafarzowi chęć przystąpienia do spowiedzi św. lub przyjęcia sakramentu namaszczenia chorych. Kapelan szpitala udziela tych sakramentów w godzinach popołudniowych 

 

 

 

"Cierpienie jest w świecie po to, ażeby rodzi­ło uczynki miłości bliźniego, ażeby całą ludzką cywilizację przetwarzało w cywilizację miłości. W tej miłości zbawczy sens cierpienia wypełnia się do końca i osiąga swój wymiar ostateczny"

 

Jan Paweł II, List do chorych "Salvifici doloris", 1984

 

Sakrament namaszczenia chorych

Kościół posiada jeden specjalny sakrament do umocnienia osób dotkniętych chorobą. Ustanowiony został przez Chrystusa, a poświadczony przez św. Jakuba:

 

"Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana".

 

Jk 5,14

Jest to sakrament uzdrawiający.

 

Kto może otrzymać sakrament chorych?

– osoba chora,

– osoba przed operacją

– osoba w podeszłym wieku

– osoba, której zagraża utrata życia

 

Jakie łaski daje Jezus w sakramencie chorych?

– chory otrzymuje specjalną łaskę, która jednoczy go wewnętrznie z męką Chrystusa, dla jego własnego dobra i dobra Kościoła

– na chorego zstępuje Duch Święty, który daje pocieszenie, pokój i siłę

– daje odpuszczenie grzechów, jednak zaleca się jeśli istnieje taka możliwość, aby chory się wyspowiadał

– daje pełne uzdrowienie duszy i ciała zgodnie z wolą Bożą

– przygotowuje też umierającą osobę na przejście do domu Ojca (wtedy jest to ostatnie namaszczenie)

 

Jak udziela się tego sakramentu?

Kapłan modli się chwilę nad chorym i kładzie rękę nad jego głowę oraz namaszacza olejem chorych wnętrze obu dłoni oraz czoło, wypowiadając słowa:

 

"Przez to święte namaszczenie, niech Pan w swoim nieskończonym Miłosierdziu wspomoże Cię łaską Ducha Świetego. Pan, który odpuszcza Ci grzechy, niech Cię wybawi i łaksawie poddźwignie".

 

Wiatyk ­co to takiego?

Jest to Komunia święta, którą przyjmują ci, którzy kończą swoje ziemskie życie i przygotowują się na przejście do życia wiecznego. Jest ona zaczątkiem życia wiecznego i mocą Zmartwychwstania.

 

Więcej szczegółów znajdziemy pod adresem http://www.kaplica.tychy.pl

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka parafia św. Krzysztofa, siedziba: Tychy, ul. Wyszyńskiego 1.