Rzymskokatolicka
Parafia św. Krzysztofa
w Tychach

Parafialny Zespół Caritas

 

W ramach działalności Caritas Parafii, osoby, które poświęcają swój czas i umijętności, spełniają swoją misję, wielorako.

– odwiedzają chorych,

– wydają używaną odzież potrzebującym,

– dofinansowują najbiedniejszym wykup leków,

– przygotowujemy paczki okolicznościowe na święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy,

– organizujemy przyjęcia dla starszych i chorych z okazji odpustu parafialnego,

– organizujemy cotygodniowe spotkania dla seniorów w Klubie 66+,

– organizujemy wycieczki i pielgrzymki dla seniorów,

– dla dzieci w okresie wakacyjnym organizujemy "wakacje z Bogiem"

 

Świetlica Środowiskowa i Socjoterapeutyczna "Św. Krzysztof"

Świetlice mieszczą się na parterze budynku katechetycznego specjalnie zaadaptowanego na 2 sale do zajęć, jadalnię i kuchnię oraz jedno pomieszczenie administracyjne na pierwszym pietrze. Jest jednostką:

 

Caritas Archidiecezji Katowickiej – Ośrodek Św. Dominika. Funkcjonuje od 1996 roku i objęła do tej pory opieką ponad 300 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Obecnie placówka działa systematycznie (w dni robocze) w godzinach od 8.00 – 20.00 obejmuje łącznie opieką 75 dzieci w następujących oddziałach: przedszkolnym - 15 dzieci w wieku 3-6, oddziale szkolnym 45 dzieci w wieku 7-14 lat oraz 15 ludzi młodych w wieku 15 – 18 lat w klubie młodzieżowym. Podopieczni wywodzą się z rodzin dysfunkcyjnych a w szczególności ubogich, bezrobotnych, z problemem uzależnień a także z zaburzeniami zachowania i socjalizacji, którym środowisko rodzinne i szkolne nie może zapewnić właściwego rozwoju. Placówka oferuje im posiłki, pomoc w odrabianiu zadań oraz zajęcia o charakterze terapeutycznym i ogólnorozwojowym. Stałym elementem pracy Świetlicy jest rodzina, dla niej organizowane są spotkania o charakterze grupy wsparcia oraz zajęcia edukacyjne z zakresu budowania udanych relacji w rodzinie. W czasie wakacji organizowane są wyjazdy rodzinne. Dla podopiecznych Świetlicy organizowane są co roku kolonie charytatywne w miejscach atrakcyjnych pod względem turystycznym, m.in. na Mazurach, nad morzem i w górach. Z kolonii korzysta corocznie ok. 100 dzieci.

Dzieci z rodzin dotkniętych problemem uzależnień mają dodatkową możliwość korzystania z fachowej pomocy w ramach spotkań grupy Al.- Ateen. Dla wszystkich dzieci prowadzone są zajęcia profilaktyczne obejmujące tematykę wolności od różnorodnych uzależnień – alkoholu, narkotyków, Internetu, itp. 

 

W ramach działalności Świetlicy dzieci mogą korzystać z pomocy specjalistów – psychologa, logopedy, pedagoga terapeuty. Świetlicę prowadzi się w oparciu o wartości i zasady Katolickiej Nauki Społecznej. Szeroko pojęte „dobro dziecka” stanowi podstawową zasadę działania.

 

 

Celem Świetlicy jest:

– wspomaganie rozwoju wychowanków

– wspieranie podopiecznych i ich rodzin w różnychsytuacjach życiowych

– udzielanie podopiecznym różnorodnych form pomocy psychoprofilaktycznej i socjoterapeutycznej

– przygotowanie do funkcjonowania w określonych rolach społecznych

– Pracownicy uczestniczą w szkoleniach, superwizjach oraz rekolekcjach dla pracowników Caritas.

 

 

Formy pracy Świetlicy:

– zajęcia indywidualne i grupowe o charakterze psychoprofilaktycznym

– terapia zajęciowa (zajęcia plastyczne, muzyczne, komputerowe, w grupach zainteresowań, zajęcia z elementami pedagogiki zabawy)

– zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

– zajęcia sportowo – rekreacyjne

– zajęcia wychowawcze, samoobsługowe, samorządowe

– imprezy okolicznościowe (z okazji św. Mikołaja, Dnia Babci, Dnia Matki, spotkania świąteczne, rocznicowe. itp.)

– w czasie ferii i wakacji - zimowiska i kolonie

– zajęcia katechetyczno - duszpasterskie

– zajęcia specjalistyczne dla rodziców i nauczycieli.

 

 

Świetlicę prowadzi mgr Joanna Chawa, na etacie angażuje 12 osób oraz 8 wolontariuszy. Godnym podkreślenia jest angażowanie dzieci w Msze Św. czwartkowe, i prowadzenie przez nich różańca w październiku. Chętne dzieci codziennie pod opieką swoich wychowawców odmawiają 10 różańca w swoich intencjach. Ponadto Ośrodek realizował program „Dzieci Ulicy”. Dotychczas odbyło się osiem edycji programu, mającego na celu dokarmienie i opiekę nad dziećmi wałęsającymi się i żebrzącymi. Program prowadzony był w ciągu całego roku i objął opieką ok. 200 dzieci.

 

Świetlica prowadzi własną kronikę od początku swojej działalności, tj. od 1996 roku. W Gimnazjum nr 11 młodzież pod kierunkiem Katechetek odwiedza pobliski Ośrodek dla niepełnosprawnych, gdzie pomaga w rehabilitacji, a Młodzież z Zespołu Szkół Sportowych współpracuje z Tyskim Hospicjum, pomagając kwestować na cmentarzach, oraz dzieci komunijne dzielą się słodyczami z grupą dzieci, które utraciły rodziców z powody choroby nowotworowej.

 

Z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego i Bożego Narodzenia jest przeprowadzana zbiórka żywności wśród uczniów Zespołu Szkół Sportowych i Szkoły Podstawowej nr 36 dla chłopców ze wspólnoty „CENACOLO” w Jastrzębiu.


Obejmuje opieką dzieci zagrożone patologią w trzech oddziałach - przedszkolnym, szkolnym i młodzieżowym.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka parafia św. Krzysztofa, siedziba: Tychy, ul. Wyszyńskiego 1.