Rzymskokatolicka
Parafia św. Krzysztofa
w Tychach

Duszpasterstwo Seniorów

 

Do realizacji licznych celów terapeutycznych względem osób starszych wiodą drogi bazujące bezpośrednio na potrzebach seniora w zakresie komunikacji z innymi ludźmi, ucieczki od samotności i lęku. Budowanie i zacieśnianie więzi międzyludzkich to okazja do przełamywania rozmaitych barier i większej integracji ludzi starszych, którzy stanowią większą część naszej parafii. Spotkania seniorów odbywają się w każdą środę od godziny 8.30 w Klubie 66+. Opiekunem grupy jest ks. Proboszcz.

 

 

 

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka parafia św. Krzysztofa, siedziba: Tychy, ul. Wyszyńskiego 1.