Rzymskokatolicka
Parafia św. Krzysztofa
w Tychach

Małżeństwo

Wymagane dokumenty do zawarcia sakramentu małżeństwa:

– aktualne, tj. z datą do 6 miesięcy wstecz, metryki chrztu,

– dowody osobiste,

– ostatnie świadectwo katechizacji ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej,

– jeżeli kandydat do małżeństwa nie posiada świadectwa ukończenia katechizacji ponadgimazjalnej lub ponadpodstawowej, powinien wziąć udział w naukach katechumenatu przedmałżeńskiego,

– świadectwo bierzmowania,

– zaświadczenie o uczestnictwie w naukach przedślubnych,

– zaświadczenie o uczestnictwie w Dniu Skupienia dla narzeczonych,

– zaświadczenie o uczestnictwie w spotkaniach w Poradni Życia Rodzinnego,

– zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne - tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny,

– w przypadku wdowca/wdowy, należy przedstawić akt zgonu zmarłego współmałżonka i akt ślubu kościelnego i cywilnego.

Katechumenat przedmałżeński

 

Jest to cykl 10 spotkań katechetycznych przeznaczonych dla osób, które z rozmaitych powodów nie uczestniczyły w katechezie szkolnej na etapie szkoły ponadpodstawowej. Wszyscy, którzy chcą zawrzeć małżeństwo sakramentalne, a nie potrafią wylegitymować się świadectwem ukończenia katechezy, są zobowiązani do odbycia katechumenatu.  

 

W bieżącym roku duszpasterskim przygotowane zostały dwa turnusy katechumenatu: wiosenny i jesienny.

 

Terminy spotkań:

Środy, godz. 19:00, sala św. Maksymiliana.

 

KATECHUMENAT JESIENNY:

06.12.2019

13.12.2019

 

Po ukończeniu katechumenatu wystawione zostanie zaświadczenie o odbytych katechezach. Zaświadczenie jest bezterminowe. Aby uczestniczyć w katechumenacie, trzeba zgłosić się w kancelarii i odbyć rozmowę z ks. proboszczem Zenonen Ryznerem. Nie trzeba być mieszkańcem naszej parafii, aby móc uczestniczyć w spotkaniach katechetycznych. 

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka parafia św. Krzysztofa, siedziba: Tychy, ul. Wyszyńskiego 1.