Rzymskokatolicka
Parafia św. Krzysztofa
w Tychach

Małżeństwo

Wymagane dokumenty do zawarcia sakramentu małżeństwa:

– aktualne, tj. z datą do 6 miesięcy wstecz, metryki chrztu,

– dowody osobiste,

– ostatnie świadectwo katechizacji ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej,

– jeżeli kandydat do małżeństwa nie posiada świadectwa ukończenia katechizacji ponadgimazjalnej lub ponadpodstawowej, powinien wziąć udział w naukach katechumenatu przedmałżeńskiego,

– świadectwo bierzmowania,

– zaświadczenie o uczestnictwie w naukach przedślubnych,

– zaświadczenie o uczestnictwie w Dniu Skupienia dla narzeczonych,

– zaświadczenie o uczestnictwie w spotkaniach w Poradni Życia Rodzinnego,

– zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne - tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny,

– w przypadku wdowca/wdowy, należy przedstawić akt zgonu zmarłego współmałżonka i akt ślubu kościelnego i cywilnego.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka parafia św. Krzysztofa, siedziba: Tychy, ul. Wyszyńskiego 1.