Pogrzeby

 

Zgłoszenie pogrzebu odbywa się przez kontakt z duszpasterzem albo w godzinach urzędowania kancelarii lub o każdej porze, jeśli jest taka potrzeba.

 

Dokumenty konieczne do zgłoszenia pogrzebu:

1. Akt zgonu z USC miejsca zgonu

2. Zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Świę­tej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpi­ta­la)

3. (opcjonalnie) Podziękowania w imieniu zmarłego

  

 

 

Zapamiętaj mnie (90 dni)