Małżeństwo

 

 

 

 

 

Wymagane dokumenty do zawarcia sakramentu małżeństwa:

  • aktualne, tj. z datą do 6 miesięcy wstecz, metryki chrztu,
  • dowody osobiste,
  • ostatnie świadectwo katechizacji ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej,
  • jeżeli kandydat do małżeństwa nie posiada świadectwa ukończenia katechizacji ponadgimazjalnej lub ponadpodstawowej, powinien wziąć udział w naukach katechumenatu przedmałżeńskiego,
  • świadectwo bierzmowania,
  • zaświadczenie o uczestnictwie w naukach przedślubnych,
  • zaświadczenie o uczestnictwie w Dniu Skupienia dla narzeczonych,
  • zaświadczenie o uczestnictwie w spotkaniach w Poradni Życia Rodzinnego,
  • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne - tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny,
  • w przypadku wdowca/wdowy, należy przedstawić akt zgonu zmarłego współmałżonka i akt ślubu kościelnego i cywilnego.

Katechumenat przedmałżeński

 

Jest to cykl 10 spotkań katechetycznych przeznaczonych dla osób, które z rozmaitych powodów nie uczestniczyły w katechezie szkolnej na etapie szkoły ponadpodstawowej. Wszyscy, którzy chcą zawrzeć małżeństwo sakramentalne, a nie potrafią wylegitymować się świadectwem ukończenia katechezy, są zobowiązani do odbycia katechumenatu.  

 

W bieżącym roku duszpasterskim przygotowane zostały dwa turnusy katechumenatu: wiosenny i jesienny.

 

Terminy spotkań:

Środy, godz. 19:00, sala św. Maksymiliana.

 

KATECHUMENAT WIOSENNY

06.02.2019

13.02.2019

20.02.2019

27.02.2019

06.03.2019

13.03.2019

20.03.2019

27.03.2019

03.04.2019

10.04.2019

 

KATECHUMENAT JESIENNY:

11.09.2019

18.09.2019

25.09.2019

02.10.2019

09.10.2019

16.10.2019

23.10.2019

30.10.2019

06.12.2019

13.12.2019

 

Po ukończeniu katechumenatu wystawione zostanie zaświadczenie o odbytych katechezach. Zaświadczenie jest bezterminowe. Aby uczestniczyć w katechumenacie, trzeba zgłosić się w kancelarii i odbyć rozmowę z ks. proboszczem Zenonen Ryznerem. Nie trzeba być mieszkańcem naszej parafii, aby móc uczestniczyć w spotkaniach katechetycznych. 

 

 

Zapamiętaj mnie (90 dni)