Krąg Biblijny


Pragnienie czytania Pisma Świętego jest łaską, której doświadczyło wielu z nas. Wielu odczuło pragnienie nie tylko czytania słowa Bożego ale i potrzebę lepszego zrozumienia czytanego tekstu. Jest to łaska, którą należy podjąć w sposób mądry. Tak jakby ktoś miał do czynienia z jakimś listem, który najpierw go zupełnie nie obchodził, a następnie odkrył, że jest on skierowany do niego osobiście. Wychodzą na przeciw takim potrzebom powstała grupa biblijna.

 

Od kwietnia do czerwca 2015 roku, spotkania prowadził ks. Adam Słota.

Od września 2015 do dzisiaj spotkania prowdzi ks. Prałat Teodor Poloczek. Patronem grupy biblijnej jest Św. Paweł Apostoł.

 

 

 

Jeśli chcesz pogłębić, zrozumieć Słowa, lub podzielić się tym, co które kieruje do Ciebie Bóg przez Piśmo Święte

 

 Zapraszamy w  II i IV wtorek miesiąca po Mszy Świętej wieczornej do sali Klubu 66+.

 

Zapamiętaj mnie (90 dni)