Wielki Piątek

Liturgia Męki Pańskiej to przede wszystkim Liturgia Miłości ! W centrum dzisiejszego dnia jest Krzyż - dwie belki, na których dokonało się Twoje zbawienie. Zatrzymaj się choć na chwilę i... popatrz na krzyż Jezusa.

Iz 53, 5: Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie.

Zapamiętaj mnie (90 dni)