Żywy Różaniec


Żywy Różaniec w parafii liczy  21 Róż, po 20 osób w każdej. Wśród nich  są 2 Róże męskie i 19 Róż Kobiet.  Nad całością czuwa Adiutor Jan Pyrak i 4 członków zarządu; sekretarz, skarbnik i 2 członków honorowych. Codziennie po rannej Mszy Św. wspólnota różańcowa odmawia różaniec święty  polecając Opatrzności Bożej poprzez wstawiennictwo Maryi intencje Kościoła Św., Ojczyzny i naszej parafii.

 

Podstawowym nabożeństwem na którym gromadzą się wszyscy członkowie róż jest dzień  13 każdego miesiąca poświęcony MB Fatimskiej.  O godz. 17.15 rozpoczyna się różaniec, nastepnie Msza Św. Fatimska z homilią podejmującą tematy Wielkiej Nowenny Fatimskiej. Po Mszy Św. procesja wokół kościoła z figurką MB Fatimskiej, sztandarem  Różańca Św. i płonącymi świecami w rękach wiernych. Adiutor Jan Pyrak prowadzi co niedzielę i święta o godz. 6.25 godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP, a w okresie Wielkiego Postu godzinki o Męce Pańskiej. Włączają się aktywnie w 40 godzinne nabożeństwo i w całodzienną wieczną adorację przypadającą 5 maja.

 

Co roku ponad 20 osób bierze udział w Rekolekcjach Różańcowych na Jasnej Górze. Cały autokar 50 osób wyjeżdża na odpust MB Różańcowej, w pierwszą niedzielę października. W życiu codziennym Członkowie Róż Różańcowych wykazują troskę o swoich współczłonków otaczając wsparciem i opieką potrzebujących pomocy, chorych i samotnych. W okresie Bożego Narodzenia organizują wspólne uroczyste łamanie się opłatkiem.

 

Po śmierci osoby należącej do różańca mają pół godzinne nabożeństwo różańcowe przed Mszą Św. pogrzebową. Podczas Mszy Św. żałobnej podkreśla się przynależność do wspólnoty, nakładając na trumnę specjalny różaniec i zapalając 19 świec na specjalnym świeczniku /20 nie zapalona – symbol odejścia/. Poczet sztandarowy odprowadza zmarłego do drzwi kościoła. Członkowie Róż Różańcowych są zawsze otwarci na przyjęcie nowych osób. 

 

Wspólnota różańcowa aktywnie udziela się  we wszelkich pracach przy kościele. Jasnogórska Rodzina Różańcowa prowadzi Kronikę, a poszczególni Zelatorzy spis osób oraz harmonogramy rozważań tajemnic różańcowych  na dany miesiąc. Z Róż Różańcowych wywodzą się  członkowie Nocnej Adoracji  w liczbie 20 osób wielbiący  podczas nocnego czuwania Najświętsze Serce Jezusa. Swoją Mszę Św. mają zawsze w I czwartek miesiąca.

 

 

Zapamiętaj mnie (90 dni)