Wielki Czwartek

W trakcie ostatniej Wieczerzy Pan Jezus obmył swoim uczniom nogi. Przez ten gest pełen miłości ukazuje nam, jak mamy traktować bliźnich. Ustanowienie Eucharystii jest również związane z kapłaństwem oraz z posługą nadzwyczajnych szafarzy. Podziękujmy Bogu za nich - to właśnie księża i szafarze zostali powołani do rozdawania Komunii Świętej.
Ważnym momentem dzisiejszego dnia było złożenie Pana Jezusa do ciemnicy. Wejdź na chwilę do Kościoła... i pobądź z Nim

Zapamiętaj mnie (90 dni)