Przygotowanie do I Komunii Świętej - I Spowiedź

Sakrament pokuty i pojednania – pierwszy dar Zmartwychwstałego Pana. W wigilię Święta Miłosierdzia Bożego, po raz pierwszy stał się udziałem Dzieci Przygotowujących się do I Komunii Świętej.

Zapamiętaj mnie (90 dni)