Parafialny Zespół Caritas

 

Parafialny Zespół Caritas.

 

W ramach działalności Caritas Parafii, osoby, które poświęcają swój czas i umijętności, spełniają swoją misję, wielorako.

- odwiedzają chorych,

- wydają używaną odzież  potrzebującym,

- dofinansowują  najbiedniejszym wykup leków,

- przygotowujemy paczki okolicznościowe na święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy,               

- organizujemy przyjęcia dla starszych i chorych z okazji odpustu parafialnego,

- organizujemy cotygodniowe spotkania dla seniorów w Klubie 66+,

- organizujemy wycieczki i pielgrzymki dla seniorów,

- dla dzieci w okresie wakacyjnym organizujemy "wakacje z Bogiem"

 

 

Świetlica Środowiskowa i Socjoterapeutyczna "Św. Krzysztof"

Świetlice mieszczą się na parterze budynku katechetycznego specjalnie zaadaptowanego na 2 sale do zajęć, jadalnię i kuchnię oraz jedno pomieszczenie administracyjne na pierwszym piętrze.  Jest jednostką:

 • Caritas Archidiecezji Katowickiej – Ośrodek Św. Dominika.  Funkcjonuje od 1996 roku i objęła do tej pory opieką ponad 300 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Obecnie placówka działa systematycznie (w dni robocze) w godzinach od 8.00 – 20.00 obejmuje łącznie opieką 75 dzieci w następujących oddziałach: przedszkolnym - 15 dzieci w wieku 3-6, oddziale szkolnym 45 dzieci w wieku 7-14 lat oraz 15 ludzi młodych  w wieku 15 – 18 lat w klubie młodzieżowym. Podopieczni wywodzą się z rodzin dysfunkcyjnych a w szczególności ubogich, bezrobotnych, z problemem uzależnień a także z zaburzeniami zachowania i socjalizacji, którym środowisko rodzinne i szkolne nie może zapewnić właściwego rozwoju. Placówka oferuje im posiłki, pomoc w odrabianiu zadań oraz zajęcia o charakterze terapeutycznym  i ogólnorozwojowym. Stałym elementem pracy Świetlicy jest rodzina, dla niej organizowane są spotkania o charakterze grupy wsparcia oraz zajęcia edukacyjne z zakresu budowania udanych relacji w rodzinie.  W czasie wakacji organizowane są wyjazdy rodzinne. Dla podopiecznych Świetlicy organizowane są co roku kolonie charytatywne w miejscach atrakcyjnych pod względem turystycznym, m.in. na Mazurach, nad morzem i w górach. Z kolonii korzysta corocznie ok. 100 dzieci.

 

Dzieci z rodzin dotkniętych problemem uzależnień mają dodatkową możliwość korzystania z fachowej pomocy w ramach spotkań grupy Al.- Ateen. Dla wszystkich dzieci prowadzone są zajęcia profilaktyczne obejmujące tematykę wolności od różnorodnych uzależnień – alkoholu, narkotyków, Internetu, itp. 

       

W ramach działalności Świetlicy dzieci mogą korzystać z pomocy specjalistów – psychologa, logopedy, pedagoga terapeuty. Świetlicę prowadzi się w oparciu o wartości i zasady Katolickiej Nauki Społecznej. Szeroko pojęte „dobro dziecka” stanowi podstawową zasadę działania.

 

Celem Świetlicy jest:

 • wspomaganie rozwoju wychowanków
 • wspieranie podopiecznych i ich rodzin w różnychsytuacjach życiowych
 • udzielanie podopiecznym różnorodnych form pomocy psychoprofilaktycznej i socjoterapeutycznej
 • przygotowanie do funkcjonowania w określonych rolach społecznych
 • Pracownicy uczestniczą w szkoleniach, superwizjach oraz rekolekcjach dla pracowników Caritas.

Formy pracy Świetlicy:

 • zajęcia indywidualne i grupowe o charakterze psychoprofilaktycznym
 • terapia zajęciowa (zajęcia plastyczne, muzyczne, komputerowe, w grupach zainteresowań, zajęcia z  elementami pedagogiki zabawy)
 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
 • zajęcia sportowo – rekreacyjne
 • zajęcia wychowawcze, samoobsługowe, samorządowe
 • imprezy okolicznościowe (z okazji św. Mikołaja, Dnia Babci, Dnia Matki,  spotkania świąteczne, rocznicowe. itp.)
 • w czasie ferii i wakacji - zimowiska i kolonie
 • zajęcia katechetyczno - duszpasterskie
 • zajęcia specjalistyczne dla rodziców i nauczycieli.

Świetlicę  prowadzi mgr Joanna Chawa, na etacie angażuje  12 osób  oraz 8 wolontariuszy. Godnym podkreślenia jest angażowanie dzieci w Msze Św. czwartkowe, i prowadzenie przez nich różańca w październiku. Chętne dzieci codziennie pod opieką swoich wychowawców odmawiają 10 różańca w swoich intencjach. Ponadto Ośrodek realizował program „Dzieci Ulicy”. Dotychczas odbyło się osiem edycji programu, mającego na celu dokarmienie i opiekę nad dziećmi wałęsającymi się i żebrzącymi. Program prowadzony  był w ciągu całego roku i objął opieką ok. 200 dzieci.

 

Świetlica prowadzi własną kronikę od początku swojej działalności, tj. od 1996 roku. W Gimnazjum nr 11 młodzież pod kierunkiem Katechetek odwiedza pobliski Ośrodek dla niepełnosprawnych, gdzie pomaga w rehabilitacji, a Młodzież z Zespołu Szkół Sportowych współpracuje z Tyskim Hospicjum, pomagając kwestować na cmentarzach, oraz dzieci komunijne dzielą się słodyczami z grupą dzieci, które utraciły rodziców z powody choroby nowotworowej.

 

Z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego i Bożego Narodzenia jest przeprowadzana zbiórka żywności  wśród uczniów Zespołu Szkół Sportowych i Szkoły Podstawowej nr 36 dla chłopców ze wspólnoty  „CENACOLO” w Jastrzębiu.


Obejmuje opieką  dzieci zagrożone patologią w trzech oddziałach - przedszkolnym, szkolnym i młodzieżowym.

 

Zapamiętaj mnie (90 dni)