O naszej wspólnocie

 

Grupa Ministrantów liczy 16 chłopców. Gromadzą się oni na co tygodniowych spotkaniach w sobotę o 9:00, pod przewodnictwem opiekuna – ks. Adama Słoty. Kandydaci spotykają się z animatorem o godzinie 9:30. Nieliczni uczestniczą w rekolekcjach wakacyjnych. Podczas pielgrzymek piekarskich – w maju i sierpniu – rozprowadzają specjalne numery „Małego Gościa”. Organizowane są wycieczki, wyjścia do kina i inne atrakcje. Dla najgorliwszych ministrantów organizowane są różne nagrody i wyjazdy. 

 

http://dmak.info

 

Zapamiętaj mnie (90 dni)