Rzymskokatolicka
Parafia św. Krzysztofa
w Tychach

Krąg Biblijny

 

Pragnienie czytania Pisma Świętego jest łaską, której doświadczyło wielu z nas. Wielu odczuło pragnienie nie tylko czytania słowa Bożego ale i potrzebę lepszego zrozumienia czytanego tekstu. Jest to łaska, którą należy podjąć w sposób mądry. Tak jakby ktoś miał do czynienia z jakimś listem, który najpierw go zupełnie nie obchodził, a następnie odkrył, że jest on skierowany do niego osobiście. Wychodzą na przeciw takim potrzebom powstała grupa biblijna.

 

Patronem grupy biblijnej jest Św. Paweł Apostoł.

 

 

Jeśli chcesz pogłębić, zrozumieć Słowa, lub podzielić się tym, co które kieruje do Ciebie Bóg przez Pismo Święte

 

 

 

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka parafia św. Krzysztofa, siedziba: Tychy, ul. Wyszyńskiego 1.