Rzymskokatolicka
Parafia św. Krzysztofa
w Tychach

Dzieci Maryi

Jesteśmy grupą dzieci i młodzieży zgromadzonej przy osobie Maryi Niepokalanie Poczętej. Nasza wspólnota posiada piękną nazwę, która wskazuje wyraźnie na bliskie pokrewieństwo swych członków z samym Bogiem - skoro "Dzieci Maryi" to równocześnie "bracia i siostry Jezusa".


Dzieci Maryi mają bardzo wyraźne miejsce podczas liturgii - w bardzo bliskim sąsiedztwie ołtarza, przy Jezusie, tak jak Maryja. To coś w rodzaju straży przybocznej czy weselnego orszaku Jezusa – Oblubieńca (jak ewangeliczne panny z lampami).
Naszym głównym celem jest szerzenie kultu Maryi w parafii, do której należymy. Siły do tego czerpiemy z cotygodniowych spotkań, na których pogłębiamy naszą wiarę przez modlitwę, lekturę Pisma Świętego, a także przez śpiew, konkursy i zabawę. Nasza służba wyraża się przez aktywny udział w Eucharystii i nabożeństwach.


Najważniejszym dniem każdego "Dziecka Maryi" jest 8 grudnia – święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. W tym dniu uroczyście przyjmowane są nowe dzieci do naszej wspólnoty, które publicznie składają przyrzeczenia wiernej służby Niepokalanej, a pozostali członkowie odnawiają swoje przyrzeczenia. Zewnętrznym znakiem przynależenia do grupy Dzieci Maryi jest Cudowny Medalik z wizerunkiem Niepokalanej.


Życie Dzieci Maryi to nie tylko modlitwa i obowiązki, ale także spotkania, zabawy, rozrywki.


Nasza wspólnota jest otwarta zapraszamy nowych członków. Naszym opiekunem jest ks. Łukasz Pasuto. Spotykamy się w każdą sobotę o godz. 9:30 w sali św. Maksymiliana. Wśród nas jest miejsce również dla Ciebie. Zapraszamy wszystkie dziewczęta, szczególnie ze szkoły podstawowej.

Być Dzieckiem Maryi to mieć zapewnione Jej łaski i szczególną opiekę!

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka parafia św. Krzysztofa, siedziba: Tychy, ul. Wyszyńskiego 1.