Franciszkański Zakon Świeckich

 

Franciszkański Zakon Świeckich liczy 26 osób. Przełożoną jest Pani Katarzyna   Jędrusik. Zakon pragnie umacniać w środowisku wiarę, nadzieję  i miłość do Chrystusa, Ewangelii i do ludzi.  Członkowie starają się codziennie w pełny  sposób uczestniczyć  w Eucharystii, by czerpać w niej siły do życia i pracy. W każdy czwartek spotykają się na modlitwie, śpiewie, czytaniu pism i książek o  Św. Franciszku i innych świętych oraz omówieniu spraw bieżących.  W każdy III czwartek miesiąca podczas Mszy Św. o  godz. 16.00 w ich intencji sprawowanej,  włączają się  w czytania, śpiew między lekcyjny i modlitwę wiernych.

 

Uczestniczą we wszystkich uroczystościach kościelnych, adoracjach jak 40 godzinne nabożeństwo i wieczna adoracja w parafii, procesjach, czuwaniach i strojeniu ołtarza na Boże Ciało.  Organizują spotkania opłatkowe a zawsze we wrześniu przy ognisku i śpiewie na placu probostwa. Biorą udział w pielgrzymkach do Turzy, Częstochowy, Łagiewnik i Panewnik, a od kwietnia do października raz w miesiącu w spotkaniach formacyjnych  w Panewnikach. Co miesiąc  w spotkaniach formacyjnych w Panewnikach i Kostuchnej. Od lat, w dniu 14 września  biorą udział w uroczystościach Podwyższenia Krzyża Św.  w Czułowie oraz w uroczystościach odpustowych w parafii Św. Franciszka i Św. Klary ze swoim sztandarem.  Silniejsi odwiedzają  chorych i starszych Tercjarzy z dobrym słowem, pokojem i upominkami. Troszczą się o zorganizowanie Mszy Św.  w domach swoich obłożnie chorych. Franciszkański Zakon Świeckich ma swoją kronikę.

 

Zapamiętaj mnie (90 dni)