Duszpasterstwo seniorów


Do realizacji licznych celów terapeutycznych względem osób starszych wiodą drogi bazujące bezpośrednio na potrzebach seniora w zakresie komunikacji z innymi ludźmi, ucieczki od samotności i lęku. Budowanie i zacieśnianie więzi międzyludzkich to okazja do przełamywania rozmaitych barier i większej integracji ludzi starszych, którzy stanowią większą część naszej parafii. Spotkania seniorów odbywają się w każdą środę od godziny 8.30 w Klubie 66+. Opiekunem grupy jest ks. Proboszcz.

 

Prowadzimy spotkania z zakresu rehabilitacji osób starszych, opieki medycznej nad ludźmi starszymi, organizowane są urodziny miesiąca, spotkania okolicznościowe z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka. Spotkania na zakończenie roku - Sylwester, spotkania kolędowe, oraz Ostatki i "Śledź". Ważnym elementem integracyjnym są wyjazdy turystyczne i pielgrzymki. W roku 2016 na wiosną grupa pojechała do Rud Raciborskich i Jankowic Rybnickich, w sierpniu był jednodniowy wyjazd do Ołomuńca i na Święty Kopiec k/ Ołomuńca, natomiast we wrześniu Kraków Łagiewniki i Tyniec.

 

Zapamiętaj mnie (90 dni)