Dla kierowców

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW:

www.polskieradio.pl/100,Radio-Kierowcow

www.duszpasterstwokierowcow.pl

 


 

Święty Krzysztof - w drodze zawsze z Tobą

 

 

Zainicjowana w połowie lipca przez Instytut Księdza Piotra Skargi kampania propagowania chrześcijańskiego i trzeźwego zachowania na drodze spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem ze strony Czytelników. W tysiącach liczone są już zamówienia na poświęcony brelok z wizerunkiem świętego Krzysztofa – patrona kierowców, przewoźników, podróżników, pielgrzymów i żeglarzy, który jest głównym symbolem kampanii. Tak jak brelok z hasłem „Nie wstydzę się Jezusa” pojawił się przy wielu plecakach, torbach, kluczach młodych ludzi, tak samo wizerunek świętego Krzysztofa wkrótce zagości w tysiącach samochodów.

 

Cel kampanii jest bardzo prosty – dotrzeć do jak największej liczby kierowców w Polsce z wezwaniem do modlitwy przed i po podróży oraz do trzeźwego i odpowiedzialnego zachowania na drodze. Pokazać, że dobrze przygotowana podróż samochodem lub innym środkiem transportu nie musi stać się źródłem stresu. Dlatego też stworzyliśmy specjalną stronę internetową pod adresem swietykrzysztof.pl, na której zachęcamy do poznania postaci św. Krzysztofa, a także przypominamy o podstawowych zasadach, jakich każdy katolik powinien przestrzegać w podróży. Z myślą o wszystkich zmotoryzowanych zamieściliśmy na stronie "Dekalog kierowcy”, a także przygotowaliśmy specjalną ulotkę z modlitwami przez wstawiennictwo św. Krzysztofa. Mamy nadzieję, że propagowanie idei odpowiedzialnego, trzeźwego i chrześcijańskiego zachowania kierowców pod patronatem św. Krzysztofa przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa na polskich drogach.

 

W RAMACH AKCJI KAŻDY MOŻE ZAMÓWIĆ BEZPŁATNY, POŚWIĘCONY PRZEZ KAPŁANA BRELOK Z WIZERUNKIEM ŚWIĘTEGO I NAPISEM „JESTEM KATOLIKIEM, W RAZIE ZAGROŻENIA MOJEGO ŻYCIA WEZWIJ KSIĘDZA”. OTRZYMA DO NIEGO DODATKOWO NAKLEJKĘ NA SAMOCHÓD I ULOTKĘ Z MODLITWAMI I INFORMACJAMI O ŚW. KRZYSZTOFIE

 

W ZAMIAN APELUJEMY O WSPARCIE AKCJI DOBROWOLNYM DATKIEM, KTÓRY POSŁUŻY M.IN. ROZPROPAGOWANIU AKCJI WŚRÓD INNYCH KIEROWCÓW LUB PIELGRZYMÓW.


ZAMÓWIENIA MOŻNA SKŁADAĆ PRZEZ STRONĘ SWIETYKRZYSZTOF.PL

 


 

Złączmy się w modlitwie w trosce o bezpieczną jazdęw 2014 r.

 

MIVA Polska i Krajowe Duszpasterstwo Kierowców zaprasza do refleksji i modlitwy w intencjach kierowców i wszystkich użytkowników dróg. To jedna z form realizacji hasła „Kierujmy się miłością na drodze”, propagowanego przez duszpasterstwo kierowców.

Modlitwa to także sposób na ewangelizowanie świata i czynienie go lepszym, jak mówi Papież Franciszek w swojej adhortacji apostolskiej Evangelii gaudium.

- Czyż nie jest ważną sprawą dobro i bezpieczeństwo wszystkich poruszających się po drogach i kierujących pojazdami, którzy są naszymi bliźnimi, na których dobru powinno nam zależeć? Chcieć, pragnąć i szukać dobra innych to właśnie znaczy ich prawdziwie kochać.
- Włącz się do przynajmniej raz w miesiącu do wspólnej modlitwy, gdziekolwiek jesteś - życząc i pragnąc dobra wszystkich poruszających się po naszych drogach, bez żadnego wyjątku. W ten sposób świat będzie się stawał lepszy, a drogi bezpieczniejsze:

 • Styczeń - Aby Boże błogosławieństwo i opieka towarzyszyły wszystkim kierowcom i podróżującym przez cały rok i by pamiętali o swojej chrześcijańskiej tożsamości we wszystkich sytuacjach życia, a szczególnie podczas podróży. 
 • Luty - Aby instytucje, organizacje i służby troszczące się o bezpieczeństwo na drogach, zawsze szczerze i z oddaniem podejmowały wysiłki i różnorakie inicjatywy dla rzeczywistego dobra użytkowników dróg i poprawy bezpieczeństwa drogowego. 
 • Marzec - Aby pamięć i szacunek dla daru życia, które ofiarował nam Stwórca, chroniły kierujących pojazdami przed nieodpowiedzialnymi i ryzykownymi zachowaniami prowadzącymi często do narażania na utratę życia lub kalectwo.
 • Kwiecień - Aby okres Wielkiego Postu, przygotowujący do obchodów Zmartwychwstania Chrystusa Pana, pomógł kierowcom widzieć wyraźniej swoje wady i grzechy, i przezwyciężać je z pomocą Bożej łaski, odkrywając przy tym radość z kroczenia drogami Ewangelii.
 • Maj - Aby wstawiennictwo i przykład Matki Bożej Królowej Polski, posłusznej Bożej woli i wypełniającej nakazy Prawa, był pomocą i zachętą do większego szacunku i przestrzegania przepisów ruchu drogowego, zwłaszcza przez motocyklistów i młodych kierowców.
 • Czerwiec - Aby Najświętsze Serce Jezusowe, dobroci i miłości pełne dla wszystkich ludzi, nieustanie pociągało wszystkich użytkowników dróg do kierowania się nadrzędną zasadą miłości Boga i bliźniego, i unikania wszelkiego rodzaju egoistycznych czy agresywnych zachowań kierowców - także poprzez słowa i gesty.
 • Lipiec - Aby św. Krzysztof, Patron kierowców i podróżujących, którego imię znaczy „niosący Chrystusa”, był inspiracją do dobrych i szlachetnych zachowań za kierownicą w duchu chrześcijańskiego świadectwa i otwierał serca na dziękczynienie Panu Bogu za bezpieczne podróże i na chętną pomoc misjonarzom będącym w potrzebie środków transportu, aby wspomóc ich pracę misyjną.
 • Sierpień - Niech przeżywanie miesiąca trzeźwości będzie okazją do rachunku sumienia i umocni wszystkich kierujących pojazdami w przekonaniu o bezwzględnej potrzebie i konieczności zachowania trzeźwości za kierownicą dla dobra swojego i dobra wszystkich bliźnich.
 • Wrzesień - Aby niechronieni uczestnicy ruchu drogowego - piesi i rowerzyści, mogli zawsze czuć się bezpieczni w korzystaniu z dróg, chodników i ścieżek rowerowych i nie spotykali się z lekceważeniem ze strony innych poruszających się po drogach.
 • Październik - Aby polscy misjonarze i misjonarki poświęcający się dla głoszenia Ewangelii i służby ludziom na krańcach świata byli zachowani od wszelkich niebezpieczeństw w czasie podróży po ich misyjnych drogach i bezdrożach.
 • Listopad - Aby dzięki Bożemu Miłosierdziu wszyscy, którzy stracili życie w wypadkach drogowych mogli wejść do domu Ojca w niebie, a ich bliscy odnajdywali pociechę w Słowie Bożym, które jest lampą nadziei dla pielgrzymów na tej ziemi.
 • Grudzień - Aby adwentowe oczekiwanie i potem świętowanie Narodzenia Jezusa Chrystusa były dla wszystkich czasem radości i wzajemnej życzliwości na drogach, w podróży i nie były zmącone przez żadne tragedie drogowe i komunikacyjne. 

 


 

 

Przynajmniej raz w miesiącu ofiaruj wielkodusznie w podanej intencji modlitwę:

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…. i Pod Twoją obronę…. 
Święty Krzysztofie, módl się za nami! Boże prowadź! 
Albo możesz też odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

 

Papież Franciszek w swojej adhortacji apostolskiej Evangelii gaudium zachęca do ewangelizowania świata i czynienia go lepszym również poprzez modlitwę, która nabiera charakteru modlitwy wstawienniczej: „Ona - jak mówi Papież - dostarcza nam motywów do szukania dobra innych”. Papież Franciszek przywołuje św. Pawła Apostoła modlącego się gorliwie za wszystkich: zawsze, w każdej modlitwie, zanosząc ją z radością za was wszystkich […] bo noszę was wszystkich w sercu (Flp 1, 4. 7). Serce modlącego się za innych staje się bardziej uważne na innych i bardziej hojne, wyzwolone od wyizolowanej zamkniętej świadomości i pragnie czynić dobro. (…) Serce Boga wzrusza się przy wstawiennictwie, jednak w rzeczywistości On zawsze trzyma nas za rękę ….” (Evangelii gaudium 281nn). 

Zapamiętaj mnie (90 dni)