Chrzest

Sakramentu Chrztu św. jest udzielany w każdą III Niedzielę miesiąca o godz.  13:00, nauka przed chrztem w poprzedzający piątek  o godz. 19:00.

 

Do chrztu zgłaszają dziecko jego rodzice, wypełniając formularz, przepisany przez Synod. Księża mający dyżur w kancelarii przeprowadzają rozmowę z rodzicami dziecka w sytuacjach koniecznych - gdy małżeństwo jest niesakramentalne bez przeszkód, lub cywilne z przeszkodą, albo są wątpliwości co do religijnego wychowania dziecka. Chrzest dziecka zostaje odroczony, jeżeli rodzice nie mają przeszkód do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego, zachęcając ich, aby najpierw uporządkowali swoje małżeństwo. Jeżeli się upierają, a z drugiej strony nie rokują trwałej wspólnoty, rezygnujemy z nacisku.

 

Sakramentu chrztu świętego udziela się w III niedzielę miesiąca w sposób uroczysty tzn. w łączności z Mszą Świętą, po uprzednim przygotowaniu rodziców i chrzestnych w katechezie przedchrzcielnej. Poszerzona katecheza przedchrzcielna składa się zawsze z trzech części: teologicznej, liturgicznej i pastoralnej. Odbywa się ona w poprzedzający piątek o 19:00. Prowadzi ją zawsze ksiądz, który w niedzielę  będzie udzielał tego sakramentu.

 

Przygotowanie osoby dorosłej trwa rok. Dorośli obowiązkowo uczestniczą w naukach katechumenatu, w około dwudziestu indywidualnych spotkaniach z duszpasterzem, następnie zdają egzamin z podstawowych prawd wiary i zasad moralności chrześcijańskiej.

 

 

 

Wymagane dokumenty:

  • akt urodzenia dziecka (odpis),
  • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska),
  • zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary,
  • metryka chrztu dziecka (do pobrania w kancelarii).
Zapamiętaj mnie (90 dni)