Szkoła Kardynała Wyszyńskiego

 

W każdy pierwszy piątek miesiąca, od października do czerwca, zapraszamy na konferencje, które mają na celu przybliżenie wiernych do Boga przez rozwinięcie różnych tematów z dziedziny teologii, historii czy moralności. "Szkoła Kardynała Wyszyńskiego" powstała przy naszej parafii już w roku 1984. Były to spotkania, osób, które były internowane w stanie wojennym i które już wtedy odczuwały potrzebę nowej rzeczywistości. Tematy spotkań obracały się wokół Katolickiej Nauki Społecznej i nauczania Prymasa Tysiąclecia Stefana kardynała Wyszyńskiego.

 

Teksty są umieszczane za zgodą autorów, którzy wygłosili konferencje (po kliknięciu tytułu konferencji, tekst otworzy się w nowym oknie).   

      

1. 07.10.2016 r. - Tyscy Prorocy- ks. Kapica i ks. Blachnicki. Wykład poprowadził ks. dr hab. Henryk Olszar (Uniwersytet Śląski)                                                                    

  

 

 

 

Miejsce spotkań: Sala św. Maksymiliana

Opiekun: ks. Bogdan Kuczyński

 

Zapamiętaj mnie (90 dni)