Niedziela Zmartwychwstania - Sympatyczna owieczka

Alleluja! Jezus żyje! Zmartwychwstał! - Nasz Przyjaciel i Bóg żyje. Zmartwychwstania Pańskiego jest najważniejszym dniem w ciągu całego roku dla chrześcijanina.  Jezus zwyciężył śmierć. Potwierdzeniem tego faktu jest dzisiejsza Ewangelia. Owieczka Magda, zachowuje się jak apostołowie, Piotr i drugi uczeń, zagląda do grobu, aby się przekonać czy Maria Magdalena mówiła prawdę. My przez zmartwychwstanie Jezusa otrzymaliśmy obietnicę od Niego samego, że kiedyś wszyscy zmartwychwstaniemy. Jezus pokonując śmierć dał nam pewność, że już nigdy nie będziemy sami, opuszczeni, że będziemy mieli razem z Nim życie wieczne. To powinno napełniać nas radością i wielkim pokojem - Alleluja Jezus żyje!

Zapamiętaj mnie (90 dni)