Niedziela Palmowa - Sympatyczna owieczka

Dziś Pan Jezus wjeżdża na osiołku do Jerozolimy, a mieszkańcy miasta kładą przed nim palmy i wołają „Hosanna synowi Dawidowemu” Dziś gromadzimy się w kościele z palemkami , aby wspominać wjazd Pana Jezusa na osiołku do Jerozolimy, gdzie mieszkańcy miasta kładą przed nim palmy i wołają „Hosanna synowi Dawidowemu”. Ewangelia opisuje mękę Pana Jezusa, który przecierpiał to wszystko, abyśmy my mogli żyć, by śmierć nie miała nad nami władzy. Owieczka Magda, patrzy dziś na drogę krzyżową i płacze. Wielki Tydzień, który się dziś rozpoczyna ma nas przygotować na śmierć, ale także zmartwychwstanie Pana Jezusa. Starajmy się uczestniczyć w uroczystościach Wielkiego Tygodnia.
fot. Wiktoria Kozioł

Zapamiętaj mnie (90 dni)