Niedziela Biblijna - Sympatyczna owieczka

Czytaj Biblię, módl się co dzień – jeśli wzrastać chcesz! Biblia nie jest po to, żeby postawić ją na półce, ale po to, by brać ją do ręki, by czytać ją często, codziennie. Trzecia niedziela wielkanocna to - Niedziela Biblijna. Rozpoczynający się dzisiaj Tydzień Biblijny jest dla nas zachętą do czytania, rozważania i przede wszystkim wierzenia w Słowo Boże. Dzisiaj przyglądamy się Owieczce Magdzie, która spotyka się z Panem Jezusem, my również ilekroć otwieramy Księgę Pisma Świętego – spotykamy się z Bogiem.

Zapamiętaj mnie (90 dni)