Niedziela - Sympatyczna owieczka 29 października

Wraz z owieczką Magdą cieszymy się, że tworzymy Kościół. Do tej wspólnoty należymy my - wszyscy idący za Chrystusem na ziemi, świeci w niebie i ci którzy znajdują się w czyśćcu

Zapamiętaj mnie (90 dni)