Niedziela - Sympatyczna owieczka - 31 grudnia

Na dzisiejszym obrazku Owieczka Magda z całą rodzinką. Ważną rolę w życiu człowieka odgrywa rodzina. Święta Rodzina jest dla naszych rodzin wzorem, abyśmy pełni miłości, dobroci, służby i akceptacji starali się wcielać w życie ideał miłości chrześcijańskiej. Prośmy w codziennej modlitwie za nasze rodziny, o potrzebne dla nich łaski !

 

Zapamiętaj mnie (90 dni)