Niedziela - Sympatyczna owieczka - 26 listopada

Dzisiaj Owieczka Magda, pomaga wstać komuś, kto się przewrócił. Owieczka wzięła sobie bardzo do serca słowa, które wypowiedział dziś Jezus: „Wszystko co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnie uczyniliście” - pragnie pomagać tym wszystkim, którzy tego potrzebują. I my chcemy dziś uznać Jezusa za Króla naszych serc i jednocześnie chcemy naśladować Jezusa Króla w codzienności.

Zapamiętaj mnie (90 dni)