Małżeństwo

Parafia co roku organizuje przygotowanie bliższe do małżeństwa dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Jest to cykl 10 spotkań, średnio raz w miesiącu. Spotkania prowadzą prawie wszyscy Doradcy Rodziny z dekanatu Tychy Nowe i Tychy Stare - każdy z Doradców po jednym spotkaniu. Od pragnących zawrzeć Sakramentalny Związek Małżeński wymagamy przygotowania przez udział w 3 naukach przedślubnych, udział w dniu skupienia dla narzeczonych, oraz spotkania z instruktorką w Poradni Życia Rodzinnego.

 

Jeżeli kandydat nie uczęszczał na katechizację w zakresie szkoły zawodowej lub średniej, to zobowiązany jest do udziału w katechumenacie przedmałżeńskim, który obejmuje obowiązkowo 10 spotkań. Przy spisywaniu protokołu i na naukach zachęcamy do udziału w rekolekcjach zamkniętych dla narzeczonych.

Młode małżeństwa mają formacyjne spotkania z duszpasterzem przed chrztem dziecka, rocznicą chrztu św., są proszone z dziećmi na nabożeństwo z okazji Święta Św. Młodzianków (28 grudnia), uczęszczają z dzieckiem na spotkania katechetyczne pięcio - sześciolatków, gdy dziecko jest przygotowywane do I Komunii Św. i sakramentu pojednania. Staramy się podczas Rekolekcji Wielkopostnych wygłosić dla nich przynajmniej dwie nauki stanowe.

W Parafii jest żywa troska o każde poczęte dziecko. 25 marca, co roku, w Dzień Świętości Życia, w uroczysty sposób, około 80 osób podejmuje Duchową Adopcję Dziecka Poczętego. O oprawę i formalny rejestr troszczy się Akcja Katolicka.

 

 

Wymagane dokumenty do zawarcia sakramentu małżeństwa:

  • aktualne, tj. z datą do 6 miesięcy wstecz, metryki chrztu,
  • dowody osobiste,
  • ostatnie świadectwo katechizacji ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej,
  • jeżeli kandydat do małżeństwa nie posiada świadectwa ukończenia katechizacji ponadgimazjalnej lub ponadpodstawowej, powinien wziąć udział w naukach katechumenatu przedmałżeńskiego,
  • świadectwo bierzmowania,
  • zaświadczenie o uczestnictwie w naukach przedślubnych,
  • zaświadczenie o uczestnictwie w Dniu Skupienia dla narzeczonych,
  • zaświadczenie o uczestnictwie w spotkaniach w Poradni Życia Rodzinnego,
  • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne - tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny,
  • w przypadku wdowca/wdowy, należy przedstawić akt zgonu zmarłego współmałżonka i akt ślubu kościelnego i cywilnego.
Zapamiętaj mnie (90 dni)