Krąg Biblijny


Pragnienie czytania Pisma Świętego jest łaską, której doświadczyło wielu z nas. Wielu odczuło pragnienie nie tylko czytania słowa Bożego ale i potrzebę lepszego zrozumienia czytanego tekstu. Jest to łaska, którą należy podjąć w sposób mądry. Tak jakby ktoś miał do czynienia z jakimś listem, który najpierw go zupełnie nie obchodził, a następnie odkrył, że jest on skierowany do niego osobiście. Wychodzą na przeciw takim potrzebom powstała grupa biblijna.

 

Od kwietnia do czerwca 2015 roku, spotkania prowadził ks. Adam Słota.

 

  • 23 IV 2015 Przypowieść o przewrotnych rolnikach Mt 21,33-46
  • 14 V 2015 Przypowieść o uczcie królewskiej Mt 22,1-14
  • 28 V 2015 Przypowieść o wiernym i niewiernym słudze Mt 24,45-51
  • 11 VI 2015 Spotkanie podsumowujące zakończenie roku

Od września 2015 do czerwca 2016 spotkania prowdził ks. Prałat Teodor Poloczek. Kolejny cykl spotkań od września 2016 roku, również rozpoczął ks. Prałat Teodor Poloczek. Patronem grupy biblijnej jest Św. Paweł Apostoł.

 

 

 

Jeśli chcesz pogłębić, zrozumieć Słowa, lub podzielić się tym, co które kieruje do Ciebie Bóg przez Piśmo Święte

 

 Zapraszamy w  III środę miesiąca po Mszy Świętej wieczornej o godz.18.45 do sali św. Maksymiliana.

 

Zapamiętaj mnie (90 dni)