Chrzty

 Sakramentu Chrztu św. udzielamy w naszej świątyni w każdą III Niedziela miesiąca o  17:00, Nauka przed chrztem w piątek 19:00

 Do chrztu zgłaszają dziecko jego rodzice wypełniając formularz przepisany przez Synod. Z  tymi rodzicami księża mający dyżur w kancelarii starają się przeprowadzać rozmowy.  Zawsze jednak w sytuacjach koniecznych, gdy małżeństwo jest  niesakramentalne bez  przeszkód lub cywilne z przeszkodą albo są wątpliwości co do religijnego wychowania  dziecka. Chrzest dziecka się odracza, jeżeli rodzice nie mają przeszkód do zawarcia  Sakramentalnego Związku Małżeńskiego, zachęcając ich, aby najpierw uporządkowali  swoje małżeństwo. Jeżeli się upierają, a z drugiej strony nie rokują trwałej wspólnoty, r  ezygnujemy z nacisku.

 Sakramentu chrztu świętego udziela się w III niedzielę miesiąca w sposób uroczysty tzn. w łączności z Mszą Świętą, po uprzednim przygotowaniu rodziców i chrzestnych w katechezie chrzcielnej. Poszerzona katecheza przedchrzcielna składa się zawsze z trzech części: teologicznej, liturgicznej i pastoralnej. Odbywa się ona
w poprzedzający piątek o 19:00. Prowadzi ją zawsze ksiądz, który w niedzielę  będzie udzielał tego sakramentu.

W ostatnim pięcioleciu nie było chrztu osób dorosłych z naszej parafii. Ale przygotowywano kilka osób z innych parafii. Przygotowanie trwa przez rok. Obowiązkowo uczestniczą w naukach katechumenatu, indywidualnych spotkaniach z duszpasterzem, których jest około dwadzieścia i zdają egzamin z podstawowych prawd wiary
i zasad moralności chrześcijańskiej.


 
 
Wszelkie prawa zastrzeżone strony internetowe strony internetowe
 
strony internetowe