Z powołaniem do życia parafii Św. Krzysztofa w Tychach były pewne trudności. Wiele lat trwało nim uzyskano pozwolenie, o które starał się ks. Świerzy, duszpasterz w kościele pod wezwaniem św. Marii Magdaleny w Tychach. Uważa się, że ostateczna pozytywna odpowiedź władz na prośbę o budowę była wynikiem napiętej sytuacji politycznej w Polsce oraz oczekiwań na pielgrzymkę Ojca Świętego Jana Pawła II do ojczyzny.

 

Zezwolenie na budowę kościoła oraz innych towarzyszących mu obiektów zostało wydane 25 marca 1982 roku. Zaś we wrześniu tego samego roku bp Herbert Bednorz poświęcił plac budowy, tymczasową kaplicę oraz krzyż. Od tego roku jest też prowadzona kronika parafialna. Wykopy pod budowę nowego kościoła rozpoczęły się w kwietniu 1983 roku. Budową zajął się ks. Wojciech Wyciślik, ówczesny wikariusz w parafii św. Marii Magdaleny. Zakupił on w Katowicach barak, który w ciągu kilku dni został postawiony na placu budowy, a w którym znajdowały się salki katechetyczne oraz kaplica.

Patron parafii - św. Krzysztof - został wybrany nieprzypadkowo. Jest on patronem podróżujących. Zapewne obrano go patronem parafii ze względu na fakt, iż w tamtym czasie w mieście powstawała również fabryka samochodów. Odpust parafialny przypada w niedzielę po 24 lipca (wspomnienie św. Krzysztofa).

Budowa była prowadzona jednocześnie na wielu odcinkach. Przygotowując fundamenty pod kościół, prowadzono też prace nad wznoszeniem murów budynku katechetycznego, probostwa oraz kaplic, zaś na specjalnym podeście odbywał się montaż kratownicy pod dach. Do prac włączali się różni ludzie, załatwiając potrzebne materiały budowlane. Wierni byli chętni do pomocy, ciesząc się z możliwości realizacji projektu, na który zgodę tak trudno było uzyskać. Autorem projektu kościoła św. Krzysztofa był inż. Emilian Piasecki, natomiast konstruktorem - inż. Jerzy Manjura. Budowniczym był ks. Wyciślik. Parafia św. Krzysztofa w Tychach została erygowana 1 maja 1983. Jej teren wydzielono z parafii paprocańskiej, a także parafii św. Marii Magdaleny oraz parafii św. Jana Chrzciciela. Nowo powstała parafia otrzymała zezwolenie na korzystanie z cmentarzy, jakie się znajdują na terenie miasta Tychy. W listopadzie 1986 ówczesny biskup katowicki Damian Zimoń wmurował kamień węgielny, a 11 września 1994 poświęcił kościół.

Wraz z powstaniem, parafia Św. Krzysztofa należała do tzw. dekanatu tyskiego. Jednak w 1989 roku sieć dekanalna w Tychach została poddana reorganizacji, w wyniku czego dekanat tyski podzielono na dwa inne: Tychy-Północ i Tychy-Południe i tym sposobem parafia Św. Krzysztofa należała odtąd do dekanatu zwanego Tychy-Południe. Natomiast obecnie parafia znajduje się w dekanacie Tychy Nowe. Liczba wiernych należących do parafii wynosi 13 700 osób.

W skład parafii wchodzi ośrodek charytatywny - świetlica środowiskowa pod nazwą „Św. Krzysztof" oraz kaplica Matki Bożej Uzdrowienia Chorych, znajdująca się w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Tychach.

 

Dekret obowiązuje od dnia ogłoszenia tj. niedzieli dnia 1 maja 1983 roku.

Katowice, 22 kwietnia 1983 r.

+ Herbert Bednorz Biskup Katowicki
Ks. mgr Wiktor Skworz, Kanclerz


KAPŁANI PRACUJĄCY W PARAFII:

Ks. proboszcz Zenon Ryzner
Ks. Kazimierz Sobol
Ks. Adam Meyer
Ks. Mariusz Marek

Kapelan Szpitala :

Ks. Krzysztof Goik


 

 


 

 

 

Wielkim budowniczym kościołów Tyskich był śp. ksiądz prałat Eugeniusz ŚWIERZY - ówczesny Tyski dziekan, który w latach 70 i na początku lat 80 walczył wraz z gorliwymi wiernymi o pozwolenia na budowę kościołów.
Jednym z nich jest kościół św. Krzysztofa, który władze pozwoliły budować na początku stanu wojennego, by uciszyć wielkie niezadowolenie społeczne.

 

Kilka słów o budowie organów:

Organy w parafii Św. Krzysztofa w Tychach zostały zbudowane przez zakład Organowy magistra Włodzimierza Truszczyńskiego z Warszawy, istniejący od 1848 roku. Zakład ten zbudował wiele organów w znanych obiektach sakralnych, między innymi w Bazylice Maryjackiej w Krakowie, w Auli KUL, w Katedrze Rzeszowskiej. Firma znana jest również za granicą i należy do międzynarodowego Stowarzyszenia Budowniczych Organów - ISO.

Organy dysponują 40 rejestrami, w tym 39 realnymi głosami i jednym efektem głosowym - dzwonami. Głosy rozdzielone są pomiędzy cztery zespoły brzmieniowe - trzy manułały i klawiaturę nożną (tzw.pedał). Poszczególne manuały obejmują 56 tonów (c-g3), a pedał 30 tonów (c-f1). Ogółem organy posiadają 2966 szt. Piszczałek wykonanych z drewna i stopu cynowego.

MANUAŁ I GŁÓWNY:


1 BOURDON - 16'
2 PRYNCYPAŁ - 8'
3 GEMSHORN - 8'
4 OKTAWA - 4'
5 FLET KRYTY - 4'
6 CORNET - 5x
7 FLET LEŚNY - 2'
8 MIXTURA - 6X
9 FAGOT - 16'
10 TROMPET - 8'
11 TROMPET HORYZONTALNY - 8'

 

MANUAŁ II ŻALUZJOWY:


21 PRYNCYPAŁSKRZYPCOWY - 8'
22 SALICET - 8'
23 PURFLET - 8'
24 VOXCELESTIS - 8'
25 PRAESTANT - 4'
26 KWINTADENA - 8'
27 KWINTA - 2 2/3
28 BACHFLET - 4'
29 OKTAWA - 2'
30 TERCJA - 1 3/5
31 ACUTA - 5X
32 FLAGEOLET - 1'
33 OBÓJ FRANCUSKI - 8'
34 DULZAJN TREMOLO - 16'

 

MANUAŁ III POZYTYW:


35 BLOKFLET - 4'
36 GEDACKT - 8'
37 PRYNCYPAŁ - 2'
38 LARIGOT - 1 1/3
39 CYMBEL - 3X
40 KRUMHORN TREMOLO - 8' 
 
Wszelkie prawa zastrzeżone strony internetowe strony internetowe
 
strony internetowe