Droga krzyżowa dla dzieci - Piątki Wielkiego Postu

Pierwszy piątek Wielkiego Postu - nasza wspólna  droga z Jezusem . Chcemy w tym świętym czasie wspólnie, głębiej przeżywać mękę Naszego Pana. DROGA KRZYŻOWA dla dzieci - każdy piątek Wielkiego Postu - godz. 17.00 Podczas tegorocznych spotkań dzieci otrzymają - książeczkę w kształcie harmonijki prezentująca stacje Drogi Krzyżowej, przy każdej z nich krótkie rozważanie + 6 naklejek, przedstawiających osoby napotkane przez Pana Jezusa. Książeczka po zakończonym okresie Wielkiego Postu niech służy do dalszego praktykowania przez dzieci tego nabożeństwa.

Drugi piątek Wielkiego Postu - nasza droga z Jezusem.... Dziękujemy Uczniom i Paniom Katechetkom ze Szkoły Podstawowej nr 19 za przygotowanie i prowadzenie rozważań.

Trzeci piątek Wielkiego Postu ( I piątek marca) - nasze kolejne spotkanie na drodze z Jezusem. Chcemy wpatrywać się w Serce Jezusa - wielkie i kochające! Dziękujemy Uczniom i Pani Katechetce ze Szkoły Muzycznej za przygotowanie i prowadzenie rozważań.

Czwarty piątek Wielkiego Postu - chcemy iść Jezu Twoją drogą. Dziękujemy Uczniom i Pani Katechetce ze Szkoły Podstawowej nr 36 za przygotowanie i prowadzenie rozważań.

Piąty piąteky Wielkiego Postu - wspólnie rozważamy dzieło odkupienia, towarzysząc Jezusowi na krzyżowej drodze.
Dziękujemy Uczniom i Pani Katechetce ze Szkoły Podstawowej nr 13 za przygotowanie i prowadzenie dzisiejszych rozważań.

Szósty piątkowy wieczór Wielkiego Postu - rozważając Drogę Krzyżową chcemy dziś przyjrzeć się postawie obecnychna niej osób Prosić Jezusa, by ustrzegł nas od tego co niewłaściwe i pomógł nam rozwijać to co dobre. Dziękujemy Dzieciom Maryi za przygotowanie i prowadzenie dzisiejszych rozważań.

Zapamiętaj mnie (90 dni)