Kilka słów o budowie organów'W Kościele Łacińskim należy mieć w wielkim poszanowaniu organy piszczałkowe, jako tradycyjny instrument muzyczny, ktorego brzmienie ceremoniom kościelnym dodaje majestatu, a umysły wiernych podnosi do Boga i Spraw Niebieskich'.

(Konstytucja o Liturgii, art. 120)

Organy w parafii Św. Krzysztofa w Tychach zostały zbudowane przez Zakład Organowy magistra Włodzimierza Truszczyńskiego z Warszawy, istniejący od 1848 roku. Zakład ten zbudował wiele organów w znanych obiektach sakralnych, między innymi w Bazylice Mariackiej w Krakowie, w Auli KUL, w Katedrze Rzeszowskiej. Firma znana jest również za granicą i należy do międzynarodowego Stowarzyszenia Budowniczych Organów - ISO. Organy dysponują 41 rejestrami, w tym 40 realnymi głosami i jednym efektem głosowym - dzwonami. Głosy rozdzielone są pomiędzy cztery zespoły brzmieniowe - trzy manuały i klawiaturę nożną (tzw.pedał). Poszczególne manuały obejmują 56 tonów (c-g3), a pedał 30 tonów (c-f1). Ogółem organy posiadają 2966 szt. piszczałek wykonanych z drewna i stopu cynowego. Traktura gry i registrowania -  mechaniczna. Trąbka horyzontalna 8' (oznaczona w kontuarze jako Schamade 8') jest uruchamiana pneumatycznie.

 

 

 

 

Projekt i wykonanie

 • dyspozycja głosów i założenia brzmieniowe - prof. J. Gembalski, mgr W. Truszczyński, mgr H. J. Botor
 • projekt techniczny i realizacja rozwiązań technicznych - mgr W. Truszczyński, A. Ragan, Z. Tukiendorf, K. Bryl
 • intonacja i strojenie - M. Jakubowski, A. Czyżewski
 • wykonanie szafy organowej - K. Sontag (Tychy)

Niektóre elementy i materiały do budowy organów sprowadzono z niemieckich firm: O. Heuss K.G.-Lich, A. Laukhuff - Weikersheim, R. Killinger - Freiberg.

 

Przekazanie organów do użytku Parafii odbyło się komisyjnie pod przewodnictwem Rektora Akademii Muzycznej w Katowicach - prof. Juliana Gembalskiego.

 

Dyspozycja (głosy i brzmienia)

 

MANUAŁ I (główny)

 

1 Bourdon

16'

2 Pryncypał 8'
3 Gemshorn 8'
4 Oktawa 4'
5 Flet kryty 4'
6 Cornet
7 Flet leśny 2'
8 Mixtura
9 Fagot 16'
10  Trompet 8'
11 Trompet horyzontalny (Schamade) 8'

 

PEDAŁ

 

12    Pryncypałbas                                16'
13 Subbas 16'
14 Oktawbas 8'
15 Quintbas 102/3'
16 Chorałbas 4'
17 Fletbas 8'
18 Puzon 16'
19 Trompet 8'
20 Mixtura
  Dzwony  

 

MANUAŁ II (żaluzjowy)

 

21 Prync. skrzypcowy                      8'
22     Salicet 8'
23 Rurflet 8'
24 Vox coelestis 8'
25 Prestant 4'
26 Quintadena 8'
27 Quinta 22/3'
28 Bachflet 4'
29 Oktawa 2'
30 Tercja 13/5'
31 Acuta
32 Flageolet 1'
33 Obój 8'
34 Dulcjan 16'
  Tremolo  

 

MANUAŁ III (pozytyw)

 

35       Blokflet                                                 4'
36 Gedackt 8'
37 Pryncypał 2'
38 Larigot 11/3'
39 Cymbel
40 Krumhorn 8'
  Tremolo  

 

Połączenia: III–II, III–I, II–I, I–P, II–P, III–P

 

Serdeczne podziękowania za modlitwy i ofiary pieniężne składamy:

- wiernym Parafii św. Krzysztofa,

- indywidualnym ofiarodawcom zagranicznym,

- firmom:

 • S.S.M. COAL B.V. - Holandia,
 • K.V. KERVINEN OV - Finlandia,
 • SALEN COAL AKTIEBOLAG - Sztokholm,
 • WĘGLOKOKS, DENMARK A/S - Kopenhaga,
 • A. OLSZOWSKI, HAMILTON - Wlk. Brytania,
 • DANUBIA - Austria,
 • POLKARBON - Austria,
 • CHARBON POLONAIS - Paryż

oraz wszystkim, którzy przyczynili się do wykonania tego dzieła.

 

BÓG ZAPŁAĆ!
Zapamiętaj mnie (90 dni)