Boże Narodzenie - Sympatyczna owieczka 25 i 26 grudnia

Narodził się Mesjasz Pan. Cały świat się weseli, aniołowie śpiewają radosne Gloria, także i w naszych sercach  jest ogromna radość. Którą chcemy wyrazić przez wspólne, kolędowanie - Dzieciątku Jezus.

 

Zapamiętaj mnie (90 dni)