Bierzmowanie

Młodzież ucząca się w Gimnazjum do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania jest  przygotowywana przez 1 rok. W III klasie gimnazjum kandydat powinien zaliczyć w ramach lekcji religii znajomość wszystkich podstawowych prawd katechizmowych i modlitw. Oprócz tego młodzież uczestniczy w kilkunastu spotkaniach comiesięcznych w I Piątek miesiąca. Kandydat zobowiązany jest do korzystania z comiesięcznego sakramentu  pojednania, po którym bierze udział w Eucharystii ze, która ma pogłębić u niego świadomość życia wiary i potrzebę dawania świadectwa. Jest to potwierdzane w indeksie podpisem księdza, względnie animatora. Na koniec zdaje egzaminy z całości przed księdzem odpowiedzialnym za przygotowanie młodzieży do Bierzmowania. Rodzice młodzieży są przygotowywani do wspierania młodych w godnym życiu przez właściwe nauki podczas rekolekcji wielkopostnych i w okresie poprzedzającym przyjęcie sakramentu bierzmowania. 

 

 

 

 


 

Aby przystąpić w naszej parafii do sakramentu bierzmowania należy:

  • podjąć decyzję o świadomym przyjęciu sakramentu
  • dostarczyć metrykę chrztu (w przypadku osób ochrzczonych w naszej parafii nie jest to konieczne
  • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji
  • wypełnić dwie deklaracje (do pobrania w kancelarii parafialnej)
  • uczestniczyć w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych w każdy I Piątek miesiąca (za wyjątkiem stycznia)
  • pobrać indeks kandydata do bierzmowania (w kancelarii parafialnej)
  • rzetelnie i sumiennie uczestniczyć w życiu Kościoła

Osoby dorosłe, które z różnych powodów nie przyjęłi sakramentu bierzmowania, proszone są o kontakt z kancelarią parafialną.

 

Zapamiętaj mnie (90 dni)